top of page

API

Wat is een club API ?

De Club-API (Aanspreek Punt Integriteit) is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

 

 

Taakomschrijving Club-API

We zijn allereerst een aanspreekpunt en zorgen voor de eerste opvang. We zorgen voor de juiste doorverwijzing (indien nodig) en opvolging met de nodige discretie binnen de club.

Verder zorgen wij ook dat er voldoende aandacht gaat naar preventie van en omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Samen met het bestuur werkten we een gedragscode voor onze club uit. Die gedragscode kan je hier vinden.

 

Wie zijn we?

In onze club kunnen jullie terecht bij twee club-API’s. Wij volgden een specifieke opleiding, zijn aangesteld door het clubbestuur en werken aan de hand van een uitgewerkt handelingsprotocol en de voorziene procedures.

 

Wie iets wil vragen of melden kan ons altijd persoonlijk aanspreken of een mailtje sturen naar onderstaand(e) e-mailadres(sen).

 

bottom of page