top of page

Zwemschool

OPGELETWij hebben reeds enkele jaren een ledenstop voor onze zwemschool.

Dat wil zeggen dat kinderen die reeds kunnen zwemmen en nog geen lid waren bij ons, NIET meer kunnen aansluiten.

Enkel de kinderen die bij ons leren zwemmen (of broers/zussen) kunnen nog aansluiten bij onze club.

1. Zeepaardjes (witte badmuts - baan 5)​

Vanaf dit niveau zitten kinderen 'in de club'. Deze baan wordt ook wel overgangsbaan genoemd maar is een

volwaardige baan. Om in deze baan te beginnen moeten de kinderen reeds 25 meter schoolslag kunnen zwemmen met correcte ademhaling en een notie hebben van crawl en rugcrawl.

In deze baan werken de zwemmertjes aan hun uithouding in schoolslag met aquatische ademhaling (100 meter).

Daarnaast krijgen ze een verdere initiatie van de 2 volgende zwemslagen (crawl en rugcrawl),

die voor hen 'zeekoeien' en 'zwemmen op de rug' genoemd worden.

Om de zwemles speels en op maat van de kinderen te houden, leren de kinderen duiken,

koprollen in het water, watertrappelen, onder water zwemmen enz.

2. Goudvisjes (gele badmuts - baan 4)

Kinderen in deze baan moeten minstens 100 meter schoolslag met aquatische ademhaling kunnen zwemmen.

Ook een aantal basisvaardigheden (watertrappelen met handen onder water, duiken)

moeten deze zwemmertjes onder de knie hebben.

In deze baan werken de zwemmertjes aan de afwerking van en uithouding in schoolslag (200 meter).

Ook een initiatie van het keerpunt voor schoolslag wordt hier aangeleerd.

Verder wordt de nadruk gelegd op de beenbeweging van crawl en rugcrawl.

Initiatie van de armbeweging van deze 2 slagen komen aan bod als variatie.

De basisvaardigheden worden uitgebreid in aantal en uithouding

(watertrappelen met handen boven water, duiken vanuit stand, koprol).

3. Waterhoentjes (rode badmuts - baan 3)​

Kinderen in deze baan moeten minstens 200 meter schoolslag met aquatische ademhaling

en initiatie keerpunt kunnen zwemmen. Beenbeweging rugcrawl mag geen probleem betekenen

en moet met een zekere snelheid kunnen uitgevoerd worden.

De hoofddoelstelling in deze baan is het aanleren van rugcrawl als volledige slag (arm- en beenbeweging).

Verder wordt er ook een initiatie van de starten van crawl en rugcrawl aangeleerd.

Voor crawl wordt in deze baan de volgende stap aangeleerd: beenbeweging met juiste ademhaling.

Als tussendoortjes krijgen de zwemmers hier het volgende voorgeschoteld:

koprol met uitduwen tegen de muur, (langer) watertrappelen, duiken van de blok enz.

4. Bliekjes (groene badmuts - baan 2)

In deze baan krijgen de kinderen een afwerking van de reeds aangeleerde slagen (schoolslag en rugcrawl)

en oefenen ze hierin ook uithouding (400 meter).

De basisvaardigheden alsook de initiatie crawl worden hier bijgeschaafd.

5. Karpers (zwarte badmuts)

De karpers leren de start en het keerpunt van schoolslag

met sleutelgat met daaraan gekoppeld een afstand zwemmen van 400 meter.

Armbeweging crawl wordt hier gecombineerd met de beenbeweging.

De zwemmers kunnen na dit niveau de eerste 2 slagen (schoolslag en rugcrawl) volledig,

terwijl ze een basiscrawl onder de knie hebben.

Er komt een initiatie van de beenbeweging van de vierde slag (vlinder) aan bod.

6. Pyraanhaaien (zwarte badmuts)

Ook in de volgende groepen wordt er nog steeds schoolslag gezwommen. Vanaf nu moeten de zwemmers

een lange afstand in deze slag kunnen zwemmen met een goede start en keerpunten.

Rugcrawl wordt verder geperfectioneerd en op de start en keerpunten wordt verder de nadruk gelegd.

Start en keerpunt van crawl worden aangebracht,

de volledige slag wordt verder aangeleerd (coördinatie armen-benen-ademhaling).

Snelheid in de 3 slagen is belangrijk.

Initiatie vlinder krijgt hier ook vorm.

7. Jongvolwassenen / VOLWASSENEN (zwarte badmuts)

Vanaf het jaar dat men 15 wordt, gaat men over naar de orka's en wordt men beschouwd als jong-volwassenen. Bij de orka’s en volwassenen worden de verschillende zwemslagen verder bijgeschaafd maar ook oefeningen op uithouding komen aan bod. Zowel voor beginnende (initiatie) als geoefende zwemmers is er de gepaste begeleiding.

Iedereen is verplicht een badmuts van de club te dragen.

Zwemschool
bottom of page