top of page

Geschiedenis DDZZ

Verschillende namen rusten in de geschiedenis van het bestaan DDZZ. Ik herinner mij : André Hertleer,Georgette Beirnaert, Robert Martens , Julien De Baerdemacker, Etienne Van Caeneghem, … (en ik vergeet er zeker!). Namen waarmee ik ben opgegroeid als zwemmend lid van De Dolfijnen zwemclub Zomergem.

1 voor 1 personen die aan de basis liggen van DDZZ en waar ik mooie herinneringen aan heb overgehouden.

In 1987 werd het zwembad gesloten voor renovatie en heropende pas in 1989. Het 2 jaar durende proces had een destructief gevolg voor de club. DDZZ was op op sterven na dood…

Lieve Claeys was toen de drijvende kracht binnen het bestuur om de club nieuw leven in te blazen en te laten uitgroeien tot wat ze nu is geworden. Een Club om fier op te zijn!

Er werden heel wat afdelingen opgestart, tijd en energie gestoken in het uitwerken van die afdelingen, het opleiden van lesgevers en het organiseren van activiteiten om terug wat geld in “ de kas” te krijgen. In 1995, slechts 6 jaar later, werd er een ledenstop ingeroepen en de kaap van 900 leden bereikt. De club was terug  “alive and swimming”.

Tot 2009 bleven Lieve Claeys en haar man Willy De Meyer de steunpilaren van de club. Kelly Van Laere, die ondertussen een verankerde lesgever was binnen de club nam op dat moment de fakkel als voorzitter over van Willy. Leen Van de Velde nam zowat de volledige administratieve winkel over van Lieve. Lieve zelf bleef lesgeven en stopte pas in 2018 op 75 jarige leeftijd.

Vandaag bestaat het bestuur uit een dynamische ploeg die slechts 1 doel heeft. De club laten verder leven en garant staan voor de kwaliteit die ze haar leden biedt. Hopend dat deze vele leden zich goed voelen binnen onze club en wij als organisatie een deeltje van hun leven worden waar ze goede herinneringen aan overhouden.

Mieke De Meyer

Oud-Voorzitter DDZZ

bottom of page