Nieuws

Corona-update: zwemlessen DDZZ september- december 2021

Beste DDZZ leden

We starten binnenkort de laatste zwemperiode van 2021, wat voor ons opnieuw een bewogen jaar was. Stilaan proberen we terug te gaan naar het normale leven, daar willen we ook terug naartoe binnen onze zwemuren. Bij elke Afdeling kan u het nieuwe uurrooster terugvinden.

Gelieve komende periode nog steeds rekening te  houden met volgende zwemregels:

 • de kinderen komen nog steeds in zwemkledij binnen en zonder ouders.

 • de lessen duren 50 min waarna de kinderen zelfstandig naar buiten gaan (gelieve dus zeker aanwezig te zijn).

 • na de lessen cursus en baanzwemmen kan er geen gebruik gemaakt worden van de douches. We willen dat de kinderen zo snel mogelijk het zwembad verlaten om plaats te maken voor de volgende groep.

 

De maatregelen voor peuterzwemmen kan u onderaan de homepagina terugvinden.

Als er nog vragen zijn, gelieve deze dan zoveel mogelijk via mail te stellen naar ddzz@telenet.be.

Het bestuur

Corona-update: zwemlessen DDZZ juli - augustus 2021

Met de zomer in het vooruitzicht, de reeds genomen versoepelingen en de versoepelingen nog op komst bij het exitplan van de overheid, durven wij ook “voorzichtig” uitkijken naar de toekomst van DDZZ.

De corona pandemie heeft ieder van ons op de proef gesteld. Als vereniging, bestuurslid, lesgever, zwemmer en als ouder. We hebben ons allemaal moeten aanpassen en hebben allen ongetwijfeld “geleerd” uit het hele corona-verhaal.

Boven de noodzakelijke beperkingen die ons werden opgelegd en de daarbij horende aanpassingen binnen onze werking, hebben wij als organisatie gemerkt dat er ook positieve punten boven water zijn gekomen “dankzij” de pandemie.

 

Tijdens de maanden juli en augustus blijven wij doorzwemmen en zwemmen wij nog steeds onder de huidige corona maatregelen. De versoepelingen die op komst zijn, zijn nog zeer onduidelijk en waarschijnlijk last minute. Om onze werking goed te laten verlopen en omdat onze corona werking goed loopt, behouden we de regels van binnen- en buitenkomen tijdens de maanden juli - augustus nog steeds.

 

Voor de zwemlessen tijdens de vakantie werken we opnieuw met wekelijkse reserveringen. Dit wil zeggen:

 

- vanaf woensdagavond tem zaterdagmiddag kan je in het formulier invullen wanneer je de volgende week komt zwemmen. Het formulier wordt op zaterdag om 14u afgesloten zodat wij de tijd hebben om de planning voor de volgende week op te stellen. Wie wanneer zwemt, kan u terugvinden in het overzicht in bijlage bij deze nieuwsbrief.

- elke zwemmer kan zeker 1 keer per week zwemmen, maar kan daarnaast ook een tweede zwemmoment aanduiden. Wanneer er nog plaatsen vrij zijn, kan je dan 2 keer komen zwemmen (vorig jaar lukte het meestal om de zwemmers die dit wensten ook 2 keer te laten zwemmen). Je krijgt hiervan steeds tijdig een bevestigingsmail.

- waarom doen we die wekelijkse reserveringen? Zo kunnen we de weinige zwemplaatsen optimaal benutten en kunnen kinderen de plaats innemen van anderen die op reis gaan of niet elke week komen zwemmen in de vakantie. Vooral voor de cursus is dit een kans om wat meer oefening te krijgen.

- Belangrijke info: sinds kort zijn de douches terug open in het zwembad. Toch kunnen deze tijdens de lessen van DDZZ niet worden gebruikt, omdat wij de doorgang naar het zwembad zo snel mogelijk willen vrijmaken om de volgende groep te kunnen laten starten.

 

Wat komt er na de vakantie? Vanaf september zullen we blijvend 1x per week zwemmen (inschrijven voor 1 vast moment in de week). Het aantal zwemplaatsen in het zwembad zal normaal gezien wel opgetrokken worden waardoor er zo terug meerdere clubleden de kans krijgen te herstarten en waardoor we kunnen werken we aan de heropbouw van ons ledenaantal.

 

Uit deze pandemie hebben we ervaren dat werken met vaste 'kleinere' groepen en daarbij een vaste lesgever de werking van onze club beter tot uiting brengt. Vanaf januari 2022 zullen we blijvend kiezen voor vaste dagen en uren maar kunnen alle leden kiezen of ze inschrijven voor 1uur/ week of voor meerdere uren. Meer info volgt later.

 

Eind volgende week mogen jullie een eerste inschrijvingsformulier verwachten voor de eerste 'korte' zwemweek van de zomervakantie die bij ons start op vrijdag 2 juli. (De huidige lessenreeks loopt nog tot woensdag 30 juni).

 

Het bestuur DDZZ

Corona-update: pauze zaterdag 27 maart tot en met zondag 18 april

De laatste weken nam het mailverkeer naar onze club enorm toe met berichtgevingen van ouders dat hun kind niet mocht komen zwemmen door een “verplichte” quarantaine (contact met besmet of hoogrisico persoon). Dit samen met de dagelijkse stijgingen ivm coronabesmettingen deed ons al nadenken over het sluiten van de club samen met de scholen. Na de berichtgeving van de overheid en de adviezen van de experts (24/03/2021) willen wij onze verantwoordelijkheid opnemen en zullen ook wij een pauze inlassen. Alle activiteiten binnen de club worden stopgezet vanaf zaterdag 27 maart en dit tot en met zondag 18 april.

 

Na 15 april zullen we met jullie communiceren over de heropstart na de paasvakantie.

Wij voelen ons gesteund door vele andere clubs die net als ons op “eigen” initiatief deze beslissing nemen.

SAMEN tegen corona wordt des te meer een leuze die we niet langer naast ons kunnen neerleggen. Hoe moeilijk het ook is (voor iedereen) we moeten er door.

Laat ons het positieve zien in het negatieve dat ons allen overkomt. Neem tijd voor elkaar, je gezin…en geniet van een pauze  J

 

Het Bestuur DDZZ

Corona-update: heropstart zwemles voor +13 jarigen - Februari 2021

Het sportgebeuren is eigenlijk al even opengesteld voor iedereen door de regering, maar voor ons was het een ganse puzzel: +13 jarigen kunnen ook zwemmen in groepen van max 10 en +18 jarigen mogen zwemmen in kleine groepjes.

Vanaf maandag 22 februari starten we de zwemlessen terug op voor iedereen. Al zal het er voor elke doelgroep een beetje anders uitzien... Dit alles onder voorbehoud, we blijven hopen dat de coronamaatregelen niet opnieuw verstrengen.

Voor kinderen tot 13 jaar:

 • Voor de baanzwemmers verandert er niet veel... Zij kunnen gewoon verder zwemmen op het gekozen zwemuur.

 • Zij kiezen voor 1 hobby in de week om het aantal groepen te beperken waarin ze samenkomen en zo het risico op verspreiding te verminderen.

 • Wie in een afdeling zwemt, kiest voor de afdeling (waterballet of waterpolo) en kan dit niet combineren met baanzwemmen.

 

Voor jongeren vanaf 13 jaar tot en met 18 jaar:

 • Zij kunnen terug aansluiten op het gekozen zwemuur.

 • Zij kiezen voor 1 hobby in de week om het aantal groepen te beperken waarin ze samenkomen en zo het risico op verspreiding te verminderen.

 • Wie in een afdeling zwemt, kiest voor de afdeling (waterballet of waterpolo) en kan dit niet combineren met baanzwemmen. Waterballet en waterpolo krijgen nog verdere instructies van hun afdeling.

 

Voor wie is ingeschreven bij het volwassenzwemmen en babyzwemmen:

 • Zij zwemmen in kleine vaste groepen en worden hiervan apart per mail op de hoogte gebracht.

 • Daardoor is het voor hen voorlopig slechts mogelijk om 1 keer om de 14 dagen te zwemmen.

 • Wie in een afdeling zwemt, kiest voor de afdeling (waterballet of waterpolo) en kan dit niet combineren met baanzwemmen. Waterballet en waterpolo krijgen nog verdere instructies van hun afdeling.

 

We vragen wel uw aandacht voor de extra opgelegde beperking qua naschoolse activiteiten: Elk kind kiest per week voor het uitoefenen van slechts 1 hobby. We vertrouwen erop dat u als ouder erop toeziet dat uw kind deze maatregel naleeft.

 

Voor ons, als organisatie, is het niet gemakkelijk en ook een hele aanpassing. Laat ons dus begrip opbrengen voor deze speciale omstandigheden en dankbaar zijn dat we nog steeds het water in mogen. Laten we elkaar begroeten bij het weerzien met een oprechte glimlach,  vriendelijkheid en heel veel geduld.

Het Bestuur DDZZ

Corona-update: kinderen kiezen voor 1 hobby per week - januari 2021

De regering kwam deze week met een verstrenging van de corona-maatregelen voor de sport / naschoolse activiteiten van de kinderen.

Voortaan kiezen de kinderen voor 1 hobby in de week en ze sporten in bubbels van maximum 10.

Vanaf vandaag nemen wij deze regel dus ook mee in ons zwemgebeuren!

Voor de -13 jarige baanzwemmers verandert er niet veel... We zwemmen nu al in kleine groepen en zijn nooit met meer dan 10 kinderen per baan of per groep. Iedereen kan dus nog steeds aansluiten op het uur waarvoor hij is ingeschreven. 

We vragen wel uw aandacht voor de extra opgelegde beperking qua naschoolse activiteiten: Elk kind kiest per week voor het uitoefenen van slechts 1 hobby. We vertrouwen erop dat u als ouder erop toeziet dat uw kind deze maatregel naleeft.

Naast deze wijziging werd ook het sportgebeuren voor +13 jarigen opnieuw opengesteld. Wij als club kiezen ervoor om de +13 jarigen voorlopig nog niet toe te laten in onze zwemlessen. We doen dit om de bubbels van 10 voor -13 jarigen niet in het gedrang te brengen wegens plaatsgebrek, ook zoeken we een veilige manier om al die verschillende bubbels van en naar het zwembad te laten komen (door de inkomhal en kleedruimtes). De nieuwe maatregel geldt voorlopig ook maar tot na de krokusvakantie. We bekijken om het zwemgebeuren voor + 13 op te starten na de krokusvakantie als de maatregelen ons nog gunstig zijn.

Voor ons, als organisatie, is het niet gemakkelijk en ook een hele aanpassing. Laat ons dus begrip opbrengen voor deze speciale omstandigheden en dankbaar zijn dat we nog steeds het water in mogen. Laten we elkaar begroeten bij het weerzien met een oprechte glimlach,  vriendelijkheid en heel veel geduld.

Het Bestuur DDZZ

Coronamaatregelen

​De zwemlessen voor -13 jaar (vanaf geboortejaar 2009) gaan opniew door! Dit enkel voor de cursussen peuterzwemmen, kleuterzwemmen, het baanzwemmen en afdelingen competitie, waterballet (geen babyzwemmen). Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen en dit geldt natuurlijk ook binnen onze club.

 

Graag willen wij u informeren over de extra genomen maatregelen van “DDZZ” als organisatie in overleg met “Sportcentrum Den Boer”.

 

Ouders komen nu niet meer binnen in het sportcomplex, maar zetten hun kinderen af aan de schuifdeuren. Uitzondering hierop zijn de peuters, waar 1 ouder meegaat om hun kind om te kleden. De maatregelen voor het peuterzwemmen staan onderaan uitgelegd.

Komen zwemmen:

 1. Ziektesymptomen? Blijf in uw KOT en kom NIET zwemmen.

Aankomst:

 1. Hanteer de 2 gouden regels in deze Coronatijd:
      a) De hygiëneregels blijven essentieel: vaak handen wassen / ontsmetten
      b) De afstandsregels blijven van toepassing: hou voldoende afstand van personen die niet tot jouw bubbel behoren.

 2. +12 jarigen zijn verplicht om een mondmasker te dragen van zodra zij het sportcomplex betreden tot het sportcomplex verlaten wordt. Dit geldt ook voor de lesgevers die met de kinderen mee in het water gaan!

 3. Kom niet te vroeg! Blijf buiten het sportcomplex en stuur je kind pas 10 min voor aanvang van de les naar binnen. Respecteer de voorziene aanduidingen op de grond en hou afstand.

 4. Ga voor het binnenkomen door de poortjes eerst nog eens naar het toilet of doe dat thuis. Respecteer de afstand en wees geduldig.

Uitkleden:

 1. Ouders worden NIET toegelaten bij het omkleden van de kinderen. Wij voorzien begeleiding van onze eigen mensen. Ouders begeleiden enkel tot aan de buitendeuren van het sportcomplex. Dit geldt ook voor onze kleinsten. Bereid je kind dus voor…

 2. Kinderen komen toe IN zwemkledij. Dit onder eenvoudig aan en uit te trekken kleding of badjas. Hierbij vragen wij uitdrukkelijk om kledij te voorzien die in één beweging uit en aan kan gedaan worden. Ook vragen wij aan de ouders om de badmuts van ALLE kinderen reeds op te zetten voor ze het sportcomplex betreden.

 3. Eenvoudige kleding = kleding zonder knopen/ritsen /veters. Schoenen (slippers) worden aangehouden tot IN de kleedkamers.

 4. Bij het binnengaan, lopen de zwemmers door de grote kleedkamer 4 naar de lockers. Zwemzak en schoenen gaan in een locker voor kinderen vanaf de zwemschool. Kinderen uit de cursus en evt jonge baanzwemmers (kleuters) zijn verplicht de groepscabines te gebruiken en hun zwemzak daar achter te laten. Broers/zussen kunnen samen binnengaan en elkaar helpen. Ze kunnen een individuele kleedkamer gebruiken bij het aankleden.

 5. Er zal door middel van een groene en rode stip aangegeven worden welke lockers (rij boven of onder) en banken groepscabine (links of rechts) er mogen gebruikt worden om de zwemzak in /op achter te laten.

 6. Na het achterlaten van de kledij in de lockers, lopen de zwemmers onmiddellijk door naar het zwembad waar ze wachten aan hun baan.

Aankleden:

 1. Er is GEEN mogelijkheid tot douchen na de zwemles. De douches zijn volledig ontoegankelijk gemaakt.

 2. Na de zwemles nemen de kinderen hun zwemzak uit de lockers en gaan naar een individuele kleedkamer om zich aan te kleden. Kinderen uit de cursus en eventueel jonge kinderen uit het baanzwemmen gaan naar de groepscabine om zich om te kleden. Wij voorzien hier per kleedkamer een begeleider om de kinderen te helpen. De schoenen / slippers worden ook reeds aangedaan in de kleedkamer.

 3. Van zodra de zwemmer klaar is, gaat die zonder treuzelen en met de nodige afstand van elkaar door de poortjes naar buiten.

Wissel:

 1. Terwijl de zwemmers zich omkleden na de les komen de nieuwe zwemmers aan die zich aan dezelfde procedure houden zoals hierboven staat omschreven.

 2. Zij gaan pas binnen wanneer een begeleider aan de toegangspoortjes zegt dat het mag.

 3. De kleedkamers worden tijdens de zwemles ontsmet en gebruiksklaar gemaakt voor de zwemmende leden op dat moment.

Maatregelen voor het peuterzwemmen:

Er mag 1 ouder mee naar binnen met de peuter. Het omkleden gebeurt niet meer in de gezamenlijke cabines maar wel in aparte kleine hokjes die zullen toegewezen worden door één van onze vlinders ter plaatse. We vragen aan de ouder om met de peuter IN het hokje te wachten tot deze wordt opgehaald. Na de les zal de peuter ook daar weer worden afgegeven.

De kleding en zwemzak van de peuter mag UITZONDERLIJK in de kotjes blijven liggen tot na de zwemles.

 

Vergeet als ouder niet ten alle tijden je mondmasker te dragen en probeer voldoende afstand te houden bij het binnenkomen en terug naar buiten gaan.