top of page

Missie & Visie

Missie 

 

De Dolfijnen zwemclub Zomergem (DDZZ) heeft haar fundamentele normen en waarden doorheen de jaren verankerd met de recreatieve zwemsport. Zwemmen voor iedereen ongeacht individuele kenmerken in een veilige omgeving.

 

Vanuit een dynamisch bestuur worden onze lesgevers ondersteund om de vele leden recreatief en sporttechnisch juist te onderwijzen. Dit op alle leeftijden en in alle fasen (en/of onderdelen) van de zwemport. 

Visie 

 

Wij streven ernaar om een zo ruim mogelijk aanbod van de zwemsport te presenteren aan onze leden. Naast het recreatieve hechten wij heel veel belang aan kwaliteitsvolle lesgevers en lessen. Om die reden worden onze lesgevers continu opgevolgd en bijgeschoold door gediplomeerde bestuursleden.  

Wij investeren tijd en energie in de communicatie naar de leden: Dit door op regelmatige basis nieuwsbrieven te versturen en het onderhouden (updaten) van onze website en facebookgroep (De Dolfijnen Zwemclub Zomergem). Tijdens de lessen zelf staan er steeds “vlinders” ter beschikking. Deze zijn herkenbaar aan de grijze t-shirts en zijn toegankelijk voor iedereen die vragen heeft of informatie wilt inwinnen. 

Waarden en normen 

 

De fundamentele waarden en normen zoals eerder vermeld in de missie:

  1. Het recreatieve: Geen prestatiegericht onderwijs van de zwemsport maar leren op een leuke, aangename en vooral veilige manier zwemmen. (Overlevend zwemmen). 
    Eens een kind kan overleven in het water vinden we het aanleren en vervolmaken van de verschillende zwemslagen op een sporttechnisch juiste manier wel heel belangrijk. Ook hier niet prestatiegericht maar gericht op het graag komen leren en ieder op eigen tempo en volgens eigen kunnen. 
     

  2. Zwemmen voor iedereen: Ongeacht de individuele kenmerken van onze leden is iedereen welkom in onze club. Zo staan wij ook open voor elk persoon met eventuele beperkingen en onderwijzen wij ook hen in de zwemsport indien dit binnen onze mogelijkheden valt. (G-werking/ zie website) 
     

  3. Veilige omgeving: We streven ernaar om al onze leden (jong en oud) zich te laten thuis voelen binnen onze club. Het zich goed voelen in een veilige omgeving zorgt ervoor dat wij één grote zwemfamilie zijn. Als bestuur zijn wij trots op onze club en blijven wij verder investeren in deze waarden en normen. (API / zie website) 

Elk lid gaat akkoord met het zwemmersreglement. Goede afspraken zorgen voor een goede sfeer en kwalitatieve lessen. 

 

 

bottom of page